HomeOver Campus NobelhorstBasisschool De Verwondering

Basisschool De Verwondering

Op De Verwondering leren kinderen voor het leven, met de handen uit de mouwen en de voeten in de klei.

Dat is onze missie, onze basis. Hiermee kunnen we uiting geven aan datgene waar Stichting Prisma voor staat: dat alle kinderen later zinvol en optimaal functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert. Goed onderwijs is ons uitgangspunt, het beste onderwijs voor de kinderen ons doel.

Ieder kind is anders. Ieder kind leert anders. Op De Verwondering is er ruimte voor die verschillen. Hier rekening mee houden kan alleen als wij weten wat een kind kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Door dit serieus te nemen, kunnen alle kinderen hun talenten ontplooien.

Onze kinderen komen tot leren door vakoverstijgend, aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs. Dit doen wij door de kinderen te stimuleren, te laten ontdekken en onderzoeken.

Onze kinderen komen in een sterk veranderende wereld te staan. Duurzaam onderwijs op een ecologische school gaat over het begrijpen van oorzaken en het werken aan oplossingen. Op De Verwondering werken de kinderen aan een eigen kijk op zichzelf, aan relaties met de ander en met de wereld en aan vraagstukken die ertoe doen. Hierdoor zijn onze kinderen eigenaar van het eigen leren.

De school in vijf kernwoorden:

1. Onze school is ecologisch  
De Verwondering is de eerste volledig ecologische school in Nederland. Het ecologische karakter van de school komt met name terug in het gebouw en de omgeving. Zonnepanelen, een buitenlokaal, groene daken en een zichtbare kringloop van water zijn de basis. De moestuinen en de grote middenruimte, die overloopt in de buitenruimte, maken dat buiten letterlijk binnenkomt. Op De Verwondering kiezen wij ervoor aan al deze elementen leeropbrengsten te koppelen, zodat het leren niet alleen plaatsvindt in het gebouw, maar ook door het gebouw: afval scheiden, groene speeltuinen, de buitenruimte gebruiken om te ontdekken, dieren en planten om voor te zorgen, maar ook het creëren van bewustzijn bijvoorbeeld door de lunch mee te laten nemen in een broodtrommel.

2. Duurzaamheid staat centraal
De Verwondering is een ecologische school, waar duurzaamheid centraal staat. In de sterk veranderende wereld waarin wij leven, is het aan ons om de wereld om ons heen te beschermen voor de kinderen van onze kinderen. Voor ons is duurzaamheid een ontwikkeling die wij als samenleving inzetten om toekomstige generaties (hier en daar) dezelfde vrijheid en toegang tot primaire levensbehoeften te bieden als onszelf. De eerste stap voor duurzame ontwikkeling is bewustzijn of inzicht. Inzicht in het complexe systeem aarde, waarin we leven. Vaak is het kennis, een levenservaring, inspiratie of volgen wat anderen doen om tot inzicht te komen. Kennis of inzicht is weliswaar de eerste stap, maar betrokkenheid is de volgende. De stap maken van het denken naar het doen is een grote uitdaging. Juist daar speelt leren een grote rol. Leren om te doen.

3. Wij werken ontwikkelingsgericht
Op de Verwondering komt ontwikkeling tot stand door leerprocessen in spelactiviteiten en onderzoeksactiviteiten. Het gedachtegoed van het ontwikkelingsgerichte onderwijs is hierbij het uitgangspunt.

4. Waar buiten binnen komt      
In wisselwerking met de echte wereld spelen, onderzoeken, leren en ontwikkelen vraagt om verbindingen met de omgeving. Omdat de omgeving vragen stelt aan het kind, komen kinderen tot spel. Wanneer wij die vragen herkennen, dan zien we welke impuls de omgeving geeft, waartoe het kind wordt uitgenodigd, welke actie er lonkt. En dan zien we ook: het is niet om het even waar wij kinderen laten spelen. De omgeving vormt het spel van de kinderen. In alles wat wij doen zoeken wij daarom de actieve verbinding met buiten.

5. Verwonderen als basis
De naam De Verwondering is bewust gekozen. Je verwonderen is voor ons: stil staan bij wat altijd gewoon leek. Je ervaart het daarom als een wonder. Daardoor voel je je overdonderd. Je voelt niet de behoefte om iets te zeggen, je bent er een beetje stil van. Verwonderen is ook: respect hebben voor jezelf, elkaar en de wereld.

Waar zijn wij trots op?

Op De Verwondering willen wij een leef- en leergemeenschap creëren, waar kinderen zich deel van het geheel voelen, waar ze mogen zijn, waar ze leren waar ze goed in zijn en weten waar kansen liggen. Een leef- en leergemeenschap waar kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor elkaar en voor de omgeving in de breedste zin; waar burgerschap en persoonsvorming zijn geïntegreerd in alle facetten van het onderwijs. Om vanuit verwondering open te staan voor dat wat de natuur te bieden heeft. Niet uitgaan van een vanzelfsprekendheid, maar op een respectvolle manier kijken en omgaan met de natuur en elkaar. Zodat wij iets terug kunnen geven aan de wereld.

Maar bovenal blijkt op De Verwondering onze grondhouding ten opzichte van kinderen. Het vraagt een volwassene die verwondering voorleeft, respect toont voor alles wat leeft en het kind de samenhang tussen alle dingen laat onderzoeken en laat ontdekken. Zo staat het ontdekkende kind consequent en continu centraal. Verwonderen vraagt van alle betrokkenen dat ze kijken naar kansen en daardoor mogelijkheden zien, dat ze uitgaan van talenten en deze laten ontwikkelen, op een manier die bij het kind past en aansluit bij de natuurlijke nieuwsgierigheid. Met de handen uit de mouwen en de voeten in de klei! Dat is hoe wij het verschil kunnen maken voor onze kinderen. Dat is onze opdracht, onze taak.

Meer weten over De Verwondering?