HomeOver Campus NobelhorstKinderopvang Sterrenrijk

Kinderopvang Sterrenrijk

Kinderopvang Sterrenrijk is een particuliere kinderopvangorganisatie, waar kinderen van 0 tot 13 jaar opgevangen worden. Kinderopvang Sterrenrijk gaat in haar visie uit van een 'kindgerichte benadering'. Hierin staat het kind centraal en wordt een geschikte situatie gecreëerd waarin het kind zich optimaal kan ontplooien.

Kinderopvang Sterrenrijk gaat in haar visie uit van een kindgerichte benadering. 

Het uitgangspunt is dat kinderen zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig individu en met vertrouwen de wereld tegemoet kunnen treden. Elk kind op eigen wijze, in eigen tempo en naar eigen behoeften. Kinderopvang Sterrenrijk geeft ieder kind graag de gelegenheid tot onafhankelijk en spontaan leren. Een opvangomgeving met materialen die overeenkomen met de innerlijke behoeften van het kind, gedifferentieerd naar verschillende leeftijden.

In ons denken en handelen gaan wij uit van de volgende 5 kernpunten:

  • Vertrouwd
  • Vertrouwde, warme en verantwoorde zorg staat voorop. Kinderen worden opgevangen in een bekende omgeving met vaste groepsleidsters. De kinderen worden begeleidt door onze lieve, bevlogen, geschoolde medewerkers en zij dragen zorg voor een veilig en vertrouwd groepsklimaat. Wij hebben een respectvolle en positieve omgang met kinderen.
  • Verbinding
  • Samenwerking en verbinding met de buurt en de scholen zorgen ervoor dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien; met elkaar leren en recreëren heeft een positieve invloed op de sociale ontwikkeling van de kinderen, maar zorgt ook voor een verstevigde samenleving in de wijk.
  • Spelenderwijs ontwikkelen
  • Spel is de basis in de ontwikkeling van het jonge kind. Spelen doen kinderen het allerliefste en spel is voor hen dé manier van leren. De kinderopvang speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling en daarom besteden wij veel aandacht aan spel. Om tot goed spel te komen zorgen wij voor een rijke speel- leeromgeving, die overeenkomt met de innerlijke behoeften van het kind. 
  • Natuurbeleving & duurzaamheid
  • Wij bieden ruimte tot natuurbeleving, we leren kinderen genieten van het buiten zijn. Wanneer we kinderen op jonge leeftijd al in contact brengen met het plezier van buiten zijn, zullen zij hier later ook de voordelen van ondervinden. Wij leren de kinderen zorg te dragen voor de natuur en hun omgeving. In ons denken en handelen zijn we bewust bezig met duurzaamheid en houden rekening met de natuur en het milieu, binnen grenzen van veiligheid en gezondheid die we in onze organisatie hanteren.
  • Vitaliteit
  • Wij gaan bewust om met voeding en beweging. We bieden kinderen dagelijks vers fruit, verse groenten aan en beperken de hoeveelheid zout, suiker en verzadigde vetten. Sporten en bewegen zijn vaste onderdelen van het dagprogramma.

Waar zijn wij trots op?

Wij zijn trots op de goede samenwerking met het onderwijs, de wijk en externe partners (zoals KIC, Stad en Natuur, buurtsportcoach enz). Door school, opvang, gezin en buurt samen te brengen, bouwen we gezamenlijk aan een leefwereld waarin de kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen. Als kinderopvang organisatie zijn we hierin een belangrijke schakel en streven wij ernaar om een goede buurtpartner te zijn en de samenwerking met beide scholen te optimaliseren; we creëren een doorgaande lijn naar school en zorgen voor een warme overdracht van opvang naar school. De voorzieningen van de campus zijn gunstig ten opzichte van elkaar gelegen, zo blijven we als buurtpartners elkaar inspireren en vormen we samen een rijke leeromgeving voor onze kinderen.

Wij zijn trots op onze inpandige peuterplusgroepen en integrale BSO’s. Met een inpandige peuterplus groep zorgen wij er gezamenlijk voor dat kinderen zo fijn mogelijk doorstromen naar het basisonderwijs. De peuterplusgroep is een groep voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar en gevestigd in beide basisscholen. In deze groepen werken de kinderen volgens het dagritme van de desbetreffende school.  Op deze wijze leren de kinderen geleidelijk de leerkrachten, het schoolgebouw, de werkwijze en de leerlingen kennen. Om goed aan te sturen op de doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs hebben wij de BSO ’s gekoppeld aan de scholen. Op deze manier is het voor ons mogelijk nog beter aan te sluiten op het programma- en -aanbod van beide scholen. Daarnaast houden wij op deze manier de lijntjes kort; zorg en overdracht worden nu makkelijker gearrangeerd.

Meer weten over Kinderopvang Sterrenrijk?