HomePrivacy

Privacyverklaring

Privacy bij het gebruik van onze websites

Binnen de scholen van Campus Nobelhorst hebben we een algemeen privacybeleid als het gaat om het opslaan en verwerken van persoonsgegevens.

Indien u onze website bezoekt is er ook sprake van een kleine verwerking van persoonsgegevens. Dit kan zijn doordat u via het contactformulier contact met ons opneemt of het feit dat u onze site bezoekt (cookies). Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Campus Nobelhorst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of via e-mail. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die door u worden verstrekt of die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

  • Naam van contactpersoon;
  • E-mailadres van contactpersoon;
  • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
  • Overige informatie die we vrijwillig van u ontvangen.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Campus Nobelhorst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doel:

  • Om contact met u op te kunnen nemen ten behoeve van een aan ons gestelde vraag.

Wij verwerken uw gegevens op basis van onderstaande gronden:

  • Het is noodzakelijk om uw vraag te beantwoorden (gerechtvaardigd belang).

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Campus Nobelhorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Campus Nobelhorst beveiligt de schoolwebsites met een SSL-certificaat. Hiermee worden uw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden.

Cookies

Wij verwerken op onze websites alleen functionele cookies. Voor functionele cookies is geen toestemming nodig. Wij maken wel gebruik van Google Analytics, maar deze is ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de organisaties.


Privacybeleid op school

Binnen de scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de scholen, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school.

Specifiek voor Stichting Prisma: In het Privacyreglement van Stichting Prisma Almere is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Prisma. Mocht u specifieke vragen hebben over ons privacybeleid mail dan naar: vragenoverprivacy@prisma-almere.nl